Med dina ord ... Mystery Shopping fungerar inte (verkligen).

Bindy ställde nyligen en öppen fråga till en återförsäljarpublik på över 49 000 detaljhandlare: "Fungerar mystery shopping-program?" Medlemmarna svarade snabbt. Svaren är överväldigande blandade eller rent negativa på mystery shopping. Medan vissa berömde insikterna som det gav, hävdar majoriteten att mystery shopping helt enkelt inte fungerar. Låt oss dyka in. så gott som... Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work