Co to jest plan działania?

Kiedy menadżerowie okręgów odwiedzają lokalizacje, z pewnością znajdują problemy. Nawet najlepsi i najbardziej sumienni operatorzy czasami popełniają błędy.

Standardy marki istnieją z jakiegoś powodu: oni chronić markę i sprawić, że witryny będą bardziej zachęcające dla gości i bardziej dochodowe.

Plan działania jest okazją do zastosowania działań naprawczych w obszarach problemowych. Wyznacza osobę odpowiedzialną za naprawienie każdego problemu (czegokolwiek, co kierownik okręgu uzna za niespełniające norm lub niezgodne z wymogami podczas wizyty) oraz docelowy termin rozwiązania.

W Bindyplany działania są często łączone ze zdjęciami weryfikacyjnymi, podpisami i komentarzami w celu udokumentowania i zilustrowania kroków podjętych w celu rozwiązania problemu.

🚀 Ekspert

Ten post jest częścią naszego Treści eksperckie seria. W wysoce konkurencyjnych branżach, takich jak handel detaliczny i hotelarstwo, niezwykle ważne jest szybkie twardo stąpanie po ziemi bezbłędne wykonanie programów i standardy marki.
Gdy zostaną znalezione problemy, przypisz działania naprawcze aby upewnić się, że zostaną rozwiązane, zanim wpłyną na doświadczenie gościa, reputacja markii podsumowanie.
Wskazówka dla profesjonalistów

Odpowiedzialność i wydajność

Po zakończeniu oto treść, którą inni czytelnicy uznają za pomocną:

Plan działania sprzyja odpowiedzialności i odpowiedzialności na poziomie sklepu. Umożliwia także kierownikom okręgów i franczyzobiorcom/menedżerom sklepów współpracę w dążeniu do wspólnego celu: zwiększenia wydajności i rentowności każdej placówki.

Plan działania zwiększa efektywność. Pozwala na wprowadzanie poprawek bez straty czasu, dzięki ciągłej komunikacji pomiędzy franczyzobiorcą/kierownikiem sklepu a kierownikiem okręgu.

Znajdź brak, przypisz go jako działanie korygujące, napraw go… i gotowe!

Kontrola sprzedaży detalicznej kierownika okręgu w sklepie za pomocą tabletu

Nie tylko znajduj problemy… naprawiaj je!

Nie ma powodu szukać problemów, jeśli nie jesteś zdeterminowany, aby je naprawić. Celem produktu takiego jak Bindy nie ma na celu pomóc w znalezieniu problemów. Celem jest ciągłe doskonalenie, rozwiązanie i zamknięcie. Znajdowanie problemów jest dobre. Lepiej je naprawić.

Zamknij pętlę podczas wykonywania witryny

W swojej istocie plan działania jest narzędziem doskonalenia. Sukces w handlu detalicznym i hotelarstwie zależy w dużej mierze od wykonania. Plan działania jest wykonanie.

Plan działania to kontynuacja wizyty, klucz do uzyskania rozwiązania i zamknięcia.

Jeśli myślisz o problemach jak o dolegliwościach, plan działania jest lekarstwem. Nie opuszczaj witryny bez niego!

Znalezienie problemów z witryną jest dobre. Lepiej je naprawić.

INNE ZASOBY REALIZACJI DETALICZNEJ

Odnosić się do Kategoria realizacji w handlu detalicznym za poradniki i najlepsze praktyki w zakresie realizacji standardów i programów w handlu detalicznym i hotelarstwie.

INNE ZASOBY AUDYTÓW I INSPEKCJI DETALICZNYCH

Zapoznaj się z Kategoria Audyty i inspekcje detaliczne instrukcje i najlepsze praktyki dotyczące audytów i inspekcji w handlu detalicznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BINDY

Zapoznaj się z Kategoria Bindy aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wiodące światowe marki wykorzystują Bindy do realizacji standardów marki z inspekcjami, planami działań naprawczych i zadaniami.

Leave a Reply