Perakende Denetimi Eylem Planı nedir?

Eylem planı nedir?

Bölge müdürü, perakende denetiminin bir parçası olarak bir mağazayı/konumu gezdiğinde, sorunları bulması zorunludur. En iyi ve en çalışkan operatörler bile ara sıra hata yapar.

Marka standartlarının bir nedeni vardır: Markayı korurlar ve mekanları misafirler için daha davetkar ve daha karlı hale getirirler.

Eylem planı, sorunlu alanlara düzeltici eylemleri uygulamak için bir fırsattır. Her bir sorunu (ziyaret sırasında bölge müdürü tarafından standartların altında veya uygunsuz olarak görülen herhangi bir şey) düzeltmekten sorumlu bir kişi ve çözüm için bir hedef tarih belirler.

Hesap Verebilirlik ve Verimlilik

Eylem planı, mağaza düzeyinde mülkiyeti ve hesap verebilirliği teşvik eder. Ayrıca bölge müdürleri ve franchise/mağaza müdürlerinin ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmasına olanak tanır: her bir lokasyonu daha performanslı ve karlı hale getirmek.

Eylem planı verimliliği besler. Franchise sahibi/mağaza müdürü ve bölge müdürü arasındaki karşılıklı iletişim ile zaman kaybetmeden düzeltmelerin gerçekleşmesini sağlar. Bir eksiklik bulun, düzeltici eylem olarak atayın, düzeltin…bitti!

Tabletli bir mağazada bölge müdürü perakende denetimi

Sadece Sorunları Bulmayın…Onları Düzeltin!

Düzeltmeyi taahhüt etmediğiniz sürece, mağaza düzeyinde sorunları bulmak ne kadar iyi? Sadece sorunları bulmak sizin yararınıza mı yoksa sürece sürekli iyileştirmeyi eklemek daha mı iyi? Çözülmeden ve kapatılmadan problem keşfi ne kadar iyi? Sorun bulmak iyidir. Onları düzeltmek daha iyidir. Eylem planının geldiği yer burasıdır.

Mağaza yürütmedeki döngüyü kapatın

Eylem planı özünde iyileştirme için bir araçtır. Perakendede başarı büyük ölçüde uygulamaya bağlıdır. Eylem planı uygulamadır.

Eylem planı, ziyaretin devamı, çözüm ve kapanışın anahtarıdır. Sorunlar hastalıksa, eylem planı çaredir. Mağazadan bir tane olmadan ayrılmayın!

Site sorunlarını bulmak iyidir. Onları düzeltmek daha iyidir.

DİĞER PERAKENDE YÜRÜTME KAYNAKLARI

bkz. Perakende Yürütme kategorisi marka standartlarının ve programlarının perakende ve ağırlama uygulamalarına yönelik nasıl yapılırlar ve en iyi uygulamalar için.

DİĞER PERAKENDE DENETİM VE DENETİM KAYNAKLARI

Bakın Perakende Denetimleri ve Teftişleri kategorisi perakende denetimleri ve denetimleri için nasıl yapılır ve en iyi uygulamalar için.

BINDY HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Bakın bağlaç kategorisi Dünyanın önde gelen markalarının denetimler, düzeltici eylem planları ve görevlerle marka standartlarını uygulamak için Bindy'yi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için.

Bir Cevap Yazın