Anställd implementerar policyändring för handsprit

Fallstudie: Hur en C-Store-grupp använde Bindy för att uppdatera policyer på 700+ platser

Detaljhandeln går alltid snabbt, men utbrottet av covid-19 krävde att företag justerade sin verksamhet och sina hälso- och säkerhetspolicyer varje vecka (ibland dagligen). Ledningen har ett ansvar att snabbt kommunicera policyändringar och bästa praxis i sina butiker. Det är avgörande att anställda arbetar med den mest uppdaterade informationen för att hålla sig själva och kunderna säkra. … Continue reading Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Vad är Retail Task Management?

Hantering av detaljhandelsuppgifter är processen att hantera uppgifter inklusive prioritet, förfallodatum, detaljerad distribution till utvalda mottagare, spårning och rapportering. Task management hjälper detaljhandelsvarumärken att uppnå specifika mål genom distribution av handlingsbara och spårbara förfrågningar. Nyckelfunktioner för Retail Task Management-programvara Retail Task Management-programvara behöver: Tillåta användare att skapa och ... Continue reading What Is Retail Task Management?