Anställd implementerar policyändring för handsprit

Fallstudie: Hur en C-Store-grupp uppdaterade policyer på 700+ platser

Detaljhandeln går alltid snabbt, men med utbrottet av covid-19 måste företag anpassa sin verksamhet och sina hälso- och säkerhetspolicyer dagligen (ibland varje timme). Ledningen har ett ansvar att snabbt kommunicera policyändringar och bästa praxis i sina butiker. Det är avgörande att anställda arbetar med den mest uppdaterade informationen för att hålla sig... Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Vad är Retail Task Management?

Hantering av detaljhandelsuppgifter är processen att hantera uppgifter inklusive prioritet, förfallodatum, detaljerad distribution till utvalda mottagare (vanligtvis butikshantering), spårning och rapportering. Task management hjälper detaljhandelsvarumärken att uppnå specifika mål genom distribution av handlingsbara och spårbara förfrågningar. Nyckelfunktioner för Retail Task Management programvara Retail Task Management programvara behöver: Tillåta användare ... Continue reading What Is Retail Task Management?