Retail Task Management, omfattande guide

Att utföra uppgifter på butiksnivå är en utmaning för de flesta återförsäljare. Ett effektivt uppgiftshanteringssystem driver butiksutförande, deltagande och engagemang till nya höjder. Ett vanligt misstag som återförsäljare gör är att försöka hantera uppgifter via e-post. Det är näst intill omöjligt att hålla koll på komplexa program och många rörliga delar via e-post ... Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Vad är Retail Task Management?

Hantering av detaljhandelsuppgifter är processen att hantera uppgifter inklusive prioritet, förfallodatum, detaljerad distribution till utvalda mottagare (vanligtvis butikshantering), spårning och rapportering. Task management hjälper detaljhandelsvarumärken att uppnå specifika mål genom distribution av handlingsbara och spårbara förfrågningar. Nyckelfunktioner för Retail Task Management programvara Retail Task Management programvara behöver: Tillåta användare ... Continue reading What Is Retail Task Management?