Retail Task Management, omfattande guide

Att utföra uppgifter på butiksnivå är en utmaning för de flesta återförsäljare. Ett effektivt uppgiftshanteringssystem driver butiksutförande, deltagande och engagemang till nya höjder. Ett vanligt misstag som återförsäljare gör är att försöka hantera uppgifter via e-post. Det är näst intill omöjligt att hålla koll på komplexa program och många rörliga delar via e-post ... Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide