Distriktschefer eller checklistor?

Låt oss säga att du måste kontrollera varumärkesstandarder i hela ditt företag, för alla franchisetagare och platser. Hur gör man det?

Förlitar du dig på distriktschefer, deras erfarenhet och personliga prägel eller använder du checklistor för alla att fylla i?

Checklistor består till stor del av ja/nej-svar på standardfrågor. När en distriktschef fyller i en checklista håller hon på att samla in strukturerad data. Ändå har denna distriktschef fördelen av erfarenhet och förmåga att ha tvåvägs ostrukturerad kommunikation med franchisetagaren.

För att öka prestanda behöver du båda. Låt oss dyka in.

Checklistor låter dig veta vad som fungerar, var och när.

Framgångsrika operatörer är exekveringsinriktade. De körs på checklistor och strukturerad data. Strukturerad data låter oss veta vad som fungerar, var och när.

Checklistan sätter delade förväntningar mellan varumärket, distriktschefen och franchisetagaren så att alla vet vad som krävs. Dessa insikter är lätta att följa.

Strukturerad data går längre: det gör att verksamheten kan upptäcka trender och möjligheter. Eftersom du inte kan hantera det du inte kan mäta, stödjer checklistor ledningsbeslut och företagsstrategi.

Distriktschef detaljhandelsrevision i en butik med en surfplatta

erfarenhet är limmet

Trots alla fördelar berättar strukturerad data som samlas in av checklistor för det mesta vad problemet är, inte nödvändigtvis vad lösningen bör vara. Det är här erfarenheten kommer in.

Framgångsrika operatörer drar fördel av distriktschefens erfarenhet och förståelse för varje plats. Ibland behövs "mänsklig beröring" för att underlätta problemlösning. Det kräver att distriktschefen och franchisetagaren har ett ärligt, öppet och samarbetande tvåvägssamtal. Detta tillvägagångssätt lyser där vägen till den korrigerande åtgärden är oklar och/eller starkt beroende av franchisetagarens specifika situation.

Detaljhandelspersonal i en butik

Checklistor behöver erfarna distriktschefer (och vice versa)

Trots alla fördelar med erfarenhet kan det vara farligt att luta sig på enbart erfarenhet. Erfarenhet är svår att skala, svår att mäta och svår att hantera.

Hur går det egentligen för era butiker? Interagerar alla distriktschefer med butiker på samma nivå? Får dina butiker konsekvent den hjälp de behöver? Var är du stark, svag eller nedåtgående? Kan du ens berätta?

Utan strukturerad data som samlas in av checklistor för att vägleda distriktschefens erfarenhet, sätter ett detaljhandelsföretag sitt rykte på spel och har inget sätt att säkerställa ett konsekvent genomförande av varumärkesstandarder i hela kedjan.

För att driva prestanda och varumärkesstandarder i hela ditt företag, använd checklistor tillsammans med erfarenheten från dina distriktschefer.

ANDRA VARUMÄRKENS STANDARDRESURSER

Referera till Varumärkesstandardkategori för instruktioner och bästa praxis för varumärkesstandarder inom detaljhandel och gästfrihet.

Lämna ett svar