Pracownik wdrażający zmianę polityki dla środka dezynfekującego do rąk

Studium przypadku: Jak grupa sklepów C wykorzystała Bindy do aktualizacji zasad w ponad 700 lokalizacjach

Handel detaliczny zawsze rozwija się szybko, ale wybuch epidemii Covid-19 wymagał od firm cotygodniowego (czasami codziennego) dostosowywania swoich działań oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownictwo ma obowiązek szybko informować o zmianach w zasadach i najlepszych praktykach w swoich sklepach. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i klientom, niezwykle ważne jest, aby pracownicy korzystali z najbardziej aktualnych informacji. … Continue reading Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Co to jest zarządzanie zadaniami w handlu detalicznym?

Zarządzanie zadaniami detalicznymi to proces zarządzania zadaniami obejmującymi priorytety, terminy, szczegółową dystrybucję do wybranych odbiorców, śledzenie i raportowanie. Zarządzanie zadaniami pomaga markom detalicznym osiągać określone cele poprzez dystrybucję możliwych do wykonania i możliwych do śledzenia żądań. Kluczowe funkcje oprogramowania do zarządzania zadaniami w handlu detalicznym Oprogramowanie do zarządzania zadaniami w handlu detalicznym musi: Umożliwiać użytkownikom tworzenie i… Continue reading What Is Retail Task Management?