Pracownik wdrażający zmianę polityki dla środka dezynfekującego do rąk

Studium przypadku: Jak grupa C-Store zaktualizowała zasady w ponad 700 lokalizacjach

Handel detaliczny zawsze porusza się szybko, ale wraz z wybuchem COVID-19 firmy muszą codziennie (czasem co godzinę) dostosowywać swoje działania oraz zasady BHP. Kierownictwo jest odpowiedzialne za szybkie informowanie o zmianach zasad i najlepszych praktykach w swoich sklepach. Bardzo ważne jest, aby pracownicy pracowali z najbardziej aktualnymi informacjami, aby zachować… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Skuteczna komunikacja – jak lepiej komunikować się z zespołami sklepowymi

Skuteczna komunikacja to jeden z filarów dobrze zarządzanej organizacji handlu detalicznego. Otwarta komunikacja buduje zaufanie między menedżerami a pracownikami oraz tworzy lepsze środowisko sklepowe. Nie tylko to, ale członkowie zespołu potrzebują szczerej informacji zwrotnej od swoich liderów, aby móc dobrze wykonywać swoją pracę i właściwie realizować programy sprzedaży detalicznej. W związku z tym ulepszanie sklepu… Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams