Nhân viên thực hiện chính sách thay đổi đối với nước rửa tay

Nghiên cứu điển hình: Cách một nhóm C-Store sử dụng Bindy để cập nhật chính sách tại hơn 700 địa điểm

Bán lẻ luôn phát triển nhanh chóng, nhưng sự bùng phát của COVID-19 đòi hỏi các doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động cũng như chính sách an toàn và sức khỏe hàng tuần (đôi khi hàng ngày). Ban quản lý có trách nhiệm truyền đạt nhanh chóng những thay đổi về chính sách và các phương pháp hay nhất trên toàn bộ cửa hàng của họ. Điều quan trọng là nhân viên phải làm việc với thông tin cập nhật nhất để giữ an toàn cho bản thân và khách hàng. … Continue reading Case Study: How a C-Store Group Used Bindy to Update Policies at 700+ Locations

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là gì?

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là quá trình quản lý các nhiệm vụ bao gồm mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, phân phối chi tiết cho những người nhận đã chọn, theo dõi và báo cáo. Quản lý tác vụ giúp các thương hiệu bán lẻ đạt được các mục tiêu cụ thể thông qua việc phân phối các yêu cầu có thể thực hiện được và có thể theo dõi được. Chức năng chính của phần mềm Quản lý tác vụ bán lẻ Phần mềm quản lý tác vụ bán lẻ cần: Cho phép người dùng tạo và… Continue reading What Is Retail Task Management?