Làm thế nào để giữ một đợt bán hàng mà không giết chết lợi nhuận của bạn

Tất cả các nhà bán lẻ nên biết cách tổ chức bán hàng vì khuyến mãi và giảm giá dễ dàng là một trong những cách tốt nhất để thúc đẩy lợi nhuận của bạn. Nó tạo ra cảm giác cấp bách giữa người tiêu dùng và cũng giúp giới thiệu thương hiệu của bạn với những khách hàng mới chưa từng gặp bạn trước đây. Tuy nhiên, các sự kiện giảm giá cũng có thể làm giảm… Continue reading How to Hold a Sale without Killing Your Profits

Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

Cách phát triển doanh nghiệp bán lẻ: Từ 1 cửa hàng lên 5 cửa hàng

Các nhà bán lẻ một cửa hàng đã thành công thường bắt đầu nghĩ đến triển vọng thiết lập cửa hàng ở các địa điểm khác. Đây là một bước đi tự nhiên mà nhiều doanh nghiệp thực hiện và vì lý do chính đáng: việc mở rộng sang các địa điểm khác giúp doanh nghiệp của bạn tiếp cận với nhiều người hơn và mở ra cơ hội phát triển. Nhưng khi bạn nghĩ về cách… Continue reading How to Grow a Retail Business: From 1 Store to 5 Stores

Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

Cách phát triển khái niệm bán lẻ từ 5 đến hơn 50 cửa hàng

Đưa bất kỳ doanh nghiệp nào từ giai đoạn phát triển này sang giai đoạn phát triển khác đều đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tư duy. Việc phát triển từ một lên năm cửa hàng đòi hỏi một chiến lược hoàn toàn khác với việc mở rộng số lượng cửa hàng bán lẻ của bạn lên hai con số. Nói cách khác, những gì đã đưa doanh nghiệp của bạn đến được như ngày hôm nay, sẽ không đưa nó lên cấp độ tiếp theo. Rồi sao … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores