Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

Cách phát triển khái niệm bán lẻ từ 5 đến hơn 50 cửa hàng

Đưa bất kỳ doanh nghiệp nào từ giai đoạn phát triển này sang giai đoạn phát triển khác đều đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tư duy. Việc phát triển từ một lên năm cửa hàng đòi hỏi một chiến lược hoàn toàn khác với việc mở rộng số lượng cửa hàng bán lẻ của bạn lên hai con số. Nói cách khác, những gì đã đưa doanh nghiệp của bạn đến được như ngày hôm nay, sẽ không đưa nó lên cấp độ tiếp theo. Rồi sao … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores