Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

Cách phát triển doanh nghiệp bán lẻ: Từ 1 cửa hàng lên 5 cửa hàng

Các nhà bán lẻ một cửa hàng đã thành công thường bắt đầu nghĩ đến triển vọng thiết lập cửa hàng ở các địa điểm khác. Đây là một bước đi tự nhiên mà nhiều doanh nghiệp thực hiện và vì lý do chính đáng: việc mở rộng sang các địa điểm khác giúp doanh nghiệp của bạn tiếp cận với nhiều người hơn và mở ra cơ hội phát triển. Nhưng khi bạn nghĩ về cách… Continue reading How to Grow a Retail Business: From 1 Store to 5 Stores

11 cách để tăng sự hiện diện bán lẻ tại địa phương của bạn

Hầu hết các doanh nhân đều có nhu cầu suy nghĩ lớn và phát triển doanh nghiệp của họ. Là một nhà bán lẻ, điều này có nghĩa là mở rộng đến các địa điểm khác và thiết lập nhiều cửa hàng ở các thành phố hoặc tiểu bang khác. Và mặc dù đây là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn, nhưng việc phát triển doanh nghiệp của bạn không chỉ là phát triển dấu ấn bán lẻ thực tế của bạn. Trong nhiều trường hợp, bạn… Continue reading 11 Ways to Increase Your Local Retail Presence

Danh sách kiểm tra việc mở lại cửa hàng IA Store tuân thủ

Cách phát triển khái niệm bán lẻ từ 5 đến hơn 50 cửa hàng

Đưa bất kỳ doanh nghiệp nào từ giai đoạn phát triển này sang giai đoạn phát triển khác đều đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và tư duy. Việc phát triển từ một lên năm cửa hàng đòi hỏi một chiến lược hoàn toàn khác với việc mở rộng số lượng cửa hàng bán lẻ của bạn lên hai con số. Nói cách khác, những gì đã đưa doanh nghiệp của bạn đến được như ngày hôm nay, sẽ không đưa nó lên cấp độ tiếp theo. Rồi sao … Continue reading How to Grow a Retail Concept from 5 to 50+ Stores