high-five van het personeel

Hoe menselijke fouten in de detailhandel te voorkomen

De klassieke uitdrukking "the devil's in the details" klinkt heel waar in de retailwereld. Een winkel ziet er aan de buitenkant misschien eenvoudig en gemakkelijk uit. Winkelmanagers en medewerkers jongleren echter voortdurend met meerdere bewegende delen. Van het bewaken van voorraadniveaus tot het invoeren van klantgegevens, er zijn veel details om te beheren ... Continue reading How to Prevent Human Errors in Retail

5 tips om krimp in de detailhandel te verminderen

Krimp is een reële bedreiging voor het retailsucces. Elk jaar verliezen bedrijven over de hele wereld ongeveer $100 miljard om te krimpen, en het gemiddelde dervingspercentage van 1.44% in de VS kost Amerikaanse retailers $48,8 miljard per jaar. Dat is veel geld om op tafel te laten liggen! Dit betekent het implementeren van methoden om derving in de detailhandel te verminderen … Continue reading 5 Tips to Reduce Shrink in Retail

Verliespreventie: een uitgebreide gids voor retailers

Deze verliespreventie: een uitgebreide gids voor detailhandelaren erkent dat verliespreventie een zeer reële uitdaging is voor detailhandelaren. Krimp is een probleem dat retailers jaarlijks miljarden dollars kost. Toch gebruiken bedrijven tools en technologieën om derving steeds minder te voorkomen. Het verlies dat gepaard gaat met derving is tweeledig: u verliest het kapitaal … Continue reading Loss Prevention: A Comprehensive Guide for Retailers