🚀 Mystery Shopping vs. distriktschefer

Vissa svär vid det. Andra kommer inte i närheten av det. Mystery Shopping har förvisso sina anhängare men också sina belackare. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste skillnaderna mellan mystery shopping och distriktschefsledda bedömningar. Låt oss dyka in. Distriktschefledda revisioner fokuserar på processen Ett mystery shopping-program och distriktschefsrevisioner i slutändan... Continue reading 🚀 Mystery Shopping vs. District Managers

Med dina ord ... Mystery Shopping fungerar inte (verkligen).

Bindy ställde nyligen en öppen fråga till en återförsäljarpublik på över 49 000 detaljhandlare: "Fungerar mystery shopping-program?" Medlemmarna svarade snabbt. Svaren är överväldigande blandade eller rent negativa på mystery shopping. Medan vissa berömde insikterna som det gav, hävdar majoriteten att mystery shopping helt enkelt inte fungerar. Låt oss dyka in. så gott som... Continue reading In Your Words…Mystery Shopping Doesn’t (Really) Work