5 tips voor het omgaan met seksuele intimidatie in de detailhandel

Recente nieuwscycli worden helaas gedomineerd door berichten over seksuele intimidatie. In verschillende bedrijfstakken delen vrouwen en mannen verhalen over uitbuiting. Volgens de Harvard Business Review heeft 98% van organisaties in de Verenigde Staten een beleid inzake seksuele intimidatie. Toch blijft pesten op de werkvloer bestaan. Dit betekent dat het huidige beleid niet stopt... Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail