Hur återförsäljare kan skapa ett positivt första intryck

När gjorde du senast ett antagande om något? Eller någon? Verkligheten är att antaganden ofta görs instinktivt – oavsett om de är rätt eller fel. Det är mänsklig natur att reagera på situationer, upplevelser och till och med människor trots att man inte vet något om dessa scenarier. Det är rättvist att säga att det första intrycket är viktigt – … Continue reading How Retailers can Create a Positive First Impression