Cách các nhà bán lẻ có thể tạo ấn tượng đầu tiên tích cực

Lần cuối cùng bạn đưa ra giả định về điều gì đó là khi nào? Hay ai đó? Thực tế là, các giả định thường được đưa ra theo bản năng - cho dù chúng đúng hay sai. Bản chất của con người là phản ứng với các tình huống, trải nghiệm và thậm chí là mọi người mặc dù không biết gì về những tình huống này. Công bằng mà nói thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng -… Continue reading How Retailers can Create a Positive First Impression