11 sätt att öka din lokala detaljhandelsnärvaro

De flesta entreprenörer har en lust att tänka stort och växa sina företag. Som återförsäljare kan detta innebära att du expanderar till andra platser och etablerar flera butiker i andra städer eller delstater. Och även om det här är en perfekt strategi, handlar det inte bara om att utveckla ditt företag att utveckla ditt fysiska fotavtryck. I många fall har du... Continue reading 11 Ways to Increase Your Local Retail Presence

6 sätt att förbättra butiksprestanda

En butik som missar sina mål eller inte uppfyller förväntningarna kan spåra ur företagets intäktsmål för kvartalet eller till och med hela året. Dessutom kan underpresterande butiker sänka de anställdas moral. Detta kan leda till en ytterligare nedgång i intäkter. Av denna anledning bör chefer agera omedelbart för att förbättra butiksprestanda när de upptäcker att en … Continue reading 6 Ways to Improve Store Performance