Źródło zdjęcia: Shutterstock

🚀Kalibracja list kontrolnych i zespołów

Tam, gdzie to możliwe, Bindy zaleca stopniowe wdrażanie, podczas którego przeszkoleni zostaną niektórzy użytkownicy/okręgi, zebrane informacje zwrotne, dostosowane formularze/przepływ pracy i iteracyjne rozszerzanie programu poprzez szkolenie kolejnej grupy użytkowników/okręgów. Nazywamy ten krok „kalibracją”. W środowisku handlu detalicznego i hotelarstwa lista kontrolna to zbiór standardów marki i najlepszych praktyk. Co dzieje się na… Continue reading 🚀Calibrating Checklists and Teams

Błędne wyobrażenia na temat standardów marki

Bądźmy całkowicie szczerzy. Czy Twoi franczyzobiorcy i witryny są w pełni zgodne ze standardami marki? Ankieta przeprowadzona przez In-Store Implementation Network miała na celu ilościowe określenie aspektu tego problemu, w szczególności merchandisingu, i zapytała specjalistów zajmujących się sprzedażą detaliczną, w jaki sposób mierzą skuteczność merchandisingu w sklepach. Dwadzieścia osiem procent ankietowanych odpowiedziało, że „zakłada, że… Continue reading Misconceptions about Brand Standards