5 wskazówek, jak radzić sobie z molestowaniem seksualnym w handlu detalicznym

Ostatnie cykle informacyjne są niestety zdominowane przez doniesienia o molestowaniu seksualnym. W różnych branżach kobiety i mężczyźni dzielą się historiami wyzysku. Według Harvard Business Review, 98% organizacji w Stanach Zjednoczonych ma politykę dotyczącą molestowania seksualnego. Jednak nękanie nadal istnieje w miejscu pracy. Oznacza to, że obecne polityki nie zatrzymują się… Continue reading 5 Tips for Dealing with Sexual Harassment in Retail

Lista kontrolna molestowania seksualnego

Użyj tej przykładowej listy kontrolnej molestowania seksualnego, aby utworzyć lub zaktualizować program zapobiegania molestowaniu seksualnemu w swoich lokalizacjach. Opracowanie kompleksowej polityki dotyczącej molestowania seksualnego to tylko pierwszy krok do zapobiegania i zaprzestania molestowania w miejscu pracy. Aby jakakolwiek polityka dotycząca molestowania seksualnego była skuteczna, opracowywaniu polityki musi towarzyszyć ciągłe szkolenie, przegląd i … Continue reading Sexual Harassment Checklist