minska avkastningen i butikerna

Hur du minskar returer i dina butiker

Returer i detaljhandeln är inte bara ett e-handelsproblem; alla återförsäljare bör fundera på sätt att minska avkastningen. Medan modeköp online returneras dubbelt så ofta som varor köpta i butik, tar returer i fysiska butiker också en stor del av återförsäljarnas marknadsandelar. Bara i år kommer avkastningen att kosta företag $550 miljarder (det är en … Continue reading How to Reduce Returns in Your Stores