Lista kontrolna ochrony przeciwpożarowej

Skorzystaj z tej przykładowej listy kontrolnej ochrony przeciwpożarowej, aby utworzyć lub zaktualizować program ochrony przeciwpożarowej we wszystkich lokalizacjach handlowych. Chociaż poszczególne sytuacje są różne, poniższa przykładowa lista kontrolna szczegółowo opisuje konkretne kwestie, które mogą zostać uwzględnione na liście kontrolnej inspekcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Metodologia: Niniejsza lista kontrolna została opracowana na podstawie wielu źródeł i moderowana na podstawie badań branżowych. Ogień … Continue reading Fire Protection Checklist

Czas porzucić Excel dla standardów marki

Kiedy zrezygnowaliśmy z papieru, wszyscy zakładaliśmy, że w magiczny sposób staniemy się bardziej wydajni. Whiz-bang, spójrz, jak oszczędzamy dane! Jednak dzięki technologii możesz być tak samo nieefektywny, jak bez niej. Elektroniczne przechwytywanie danych samo w sobie nie czyni go wydajnym. Co gorsza, operatorzy wielu jednostek zbierają teraz więcej danych o… Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards