Lista kontrolna ochrony przeciwpożarowej

Użyj tej przykładowej listy kontrolnej ochrony przeciwpożarowej, aby utworzyć lub zaktualizować program ochrony przeciwpożarowej we wszystkich punktach sprzedaży detalicznej. Chociaż poszczególne sytuacje są różne, poniższa przykładowa lista kontrolna zawiera szczegółowe informacje na temat konkretnych kwestii, które mogą być uwzględnione w liście kontrolnej inspekcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Metodologia: Ta lista kontrolna została skompilowana z wielu źródeł i moderowana na podstawie badań branżowych. Ogień … Continue reading Fire Protection Checklist

Czas porzucić Excel dla standardów marki

Kiedy zrezygnowaliśmy z papieru, wszyscy zakładaliśmy, że w magiczny sposób staniemy się bardziej wydajni. Whiz-bang, spójrz, jak oszczędzamy dane! Jednak dzięki technologii możesz być tak samo nieefektywny, jak bez niej. Elektroniczne przechwytywanie danych samo w sobie nie czyni go wydajnym. Co gorsza, operatorzy wielu jednostek zbierają teraz więcej danych o… Continue reading It is Time to Abandon Excel for Brand Standards