Dlaczego i jak mierzyć zgodność sklepu?

Zgodność ze standardowymi procedurami operacyjnymi, programami merchandisingowymi, dyrektywami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa oraz protokołami zapobiegania stratom ma kluczowe znaczenie dla powodzenia działalności detalicznej. Sklepy, które dotrzymują kroku programom i standardom marki, działają wydajniej i zapewniają lepszą obsługę klientów. Ale przy tak dużej liczbie wydarzeń standardy wydawnicze nie gwarantują, że… Continue reading Why and How to Measure Store Compliance