Lista kontrolna KPI

Kluczowe wskaźniki wydajności to pomiary wydajności, które pomagają wiedzieć, czy Twoja firma osiąga swoje cele i działa optymalnie. Skorzystaj z listy kontrolnej KPI, aby mierzyć, wykrywać i reagować na spadki sprzedaży i marż oraz inne strategiczne aspekty Twojej firmy. Poniżej kilka przykładowych kluczowych wskaźników wydajności, które należy uwzględnić w KPI… Continue reading KPI Checklist

10 najważniejszych wskaźników KPI, które detaliści z sektora MŚP powinni śledzić — i jak je mierzyć

Prowadząc małą firmę, nie ma małych decyzji. Musisz zagłębić się w szczegóły sprzedaży detalicznej i analizy, które dostarczają dane dotyczące każdej transakcji i interakcji zachodzącej w Twoim sklepie. Tutaj wkraczają Kluczowe Wskaźniki Wydajności (KPI) — wartości liczbowe, które wskazują, czy Twoja firma osiąga założone cele. Oni … Continue reading Top 10 KPIs That SMB Retailers Should Track — And How To Measure Them