4 sposoby automatyzacji w handlu detalicznym

Sprzedawcy detaliczni mają wyższe standardy niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej udane marki są zwinne, zorientowane na klienta, zorientowane na kulturę i wydajne. To trudne zadanie. A kadra kierownicza odczuwa presję. W rzeczywistości 72% menedżerów biznesowych jest przytłoczonych swoją pracą. Automatyzacja handlu detalicznego zapewnia markom lepsze dane, zwiększoną wydajność i ogólne oszczędności. To … Continue reading 4 Ways to Automate in Retail