Studium przypadku: Jak firma zarządzająca ryzykiem wykorzystała oprogramowanie do audytu lokalizacji do audytów bezpieczeństwa

Klient Prywatny broker ubezpieczeniowy z Wielkiej Brytanii i jego partner w zarządzaniu ryzykiem, specjalizujący się w analizie bezpieczeństwa i zgodności z prawem w sektorach budowlanym i inżynieryjnym. Problem Klient wymagał elastyczności w tworzeniu i aktualizowaniu wielu specjalistycznych formularzy w oparciu o potrzeby klienta, rejestrowaniu niezgodnych problemów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, śledzeniu rozwiązywania problemów i łatwej identyfikacji trendów bezpieczeństwa dla… Continue reading Case study: How a Risk Management Firm Used Location Audit Software for Safety Audits