Jak zaangażować kupujących Gen Z w sklepie?

Heads up, marki i detaliści — Pokolenie Z, znane również jako Post-Millennials, zaczyna trafiać do sklepów. Klienci jutra dopiero zaczynają działać na własną rękę, z szacowaną siłą nabywczą $44 miliardów według Marketo. Kształtują się w siłę, z którą należy się liczyć. Marki, które skupiały się tylko na… Continue reading How to Engage Gen Z Shoppers In-Store

6 trendów napędzających branżę opieki nad zwierzętami

Na przedmieściach iw miastach rośnie liczba posiadania zwierząt domowych. Eksperci szacują, że ponad 60%+ amerykańskich gospodarstw domowych ma co najmniej jedno zwierzę. Oczekuje się, że do 2020 roku przemysł zwierząt domowych w USA osiągnie przychody w wysokości $96 miliardów. Jeśli zastanawiasz się nad trendami napędzającymi wzrost przychodów we wszystkich sprawach związanych z… Continue reading 6 Trends Propelling the Pet Care Industry