Detaljhandel i Indien: fakta och nya trender

En ung befolkning, en växande medelklass, massiva investeringar i infrastruktur i en av världens snabbast växande ekonomier förändrar detaljhandelslandskapet i Indien. Nedan, intressanta fakta och trender som formar framtiden för detaljhandeln i Indien. Demografiska förändringar och inkomsttillväxt per capita. India Retail Forum observerar att det finns flera makroekonomiska grunder ... Continue reading Retail in India: Facts and Emerging Trends