Hur IoT förvandlar detaljhandeln och matservice

Internet of Things (IoT) är ett begrepp som har funnits ett tag. Och även om samtalet kring modeordet fluktuerar, är det redan inarbetat i de flesta större återförsäljares dagliga verksamhet. IoT är bokstavligen varje enhet, verktyg, maskin och människa som överför data över en internetanslutning. IoT-teknik inom detaljhandeln förväntas nå ... Continue reading How IoT is Transforming Retail and Food Service