✔️ Apotekskontrollchecklista

En checklista för apoteksinspektioner hjälper till att säkerställa att butiker har rätt system på plats för att följa föreskrifter och hälso- och säkerhetsstandarder. En del av informationen nedan kommer från kontoret för yrkesmannen i delstaten New York och ingår här i fall informationen flyttas eller tas bort från deras webbplats. Lokaler Registrerat område … Continue reading ✔️ Pharmacy Inspection Checklist

Retail Merchandising Idéer för apotek

Att uppfylla höga standarder för patienters hälsa och säkerhet är Apotekens viktigaste fokus. Men för att fortsätta ge den vård patienterna förväntar sig måste apoteken också vara framgångsrika butiker. Merchandising kan inte förbises. Hur kan apotek driva varumärkeslojalitet och försäljning om butiksytan är dåligt saluförd, oorganiserad eller föga tilltalande? Nedan, … Continue reading Retail Merchandising Ideas for Pharmacies

Leende farmaceut - nya apotekstrender

Apoteksbranschen: Intressanta fakta och nya trender

Genom vår verksamhet och forskning har vi stött på ett antal fakta och statistik på hög nivå om apoteksbranschen, dess inriktning och nya trender. Medan vår forskning fokuserade på Nordamerika trodde vi att dessa nya apotekstrender skulle vara intressanta för våra kunder och läsare på alla marknader. Dina äldre kunder är viktiga... Continue reading Pharmacy Industry: Interesting Facts and Emerging Trends