8 typowych błędów popełnianych przez pracodawców detalicznych, gdy próbują nagradzać członków zespołu

Większość ludzi zgodzi się, że programy nagradzania i nagradzania mogą skutecznie motywować pracowników. Dane z Reward Gateway pokazują, że 90% specjalistów HR wierzy, że te programy pomagają osiągać wyniki biznesowe. Ponadto badania Deloitte wykazały wysoką korelację między uznaniem a zaangażowaniem pracowników. Badanie wykazało, że organizacje, które wdrażają uznanie… Continue reading 8 Common Mistakes Retail Employers Make When Trying to Reward Team Members