Handel detaliczny w Indiach: fakty i pojawiające się trendy

Młoda populacja, rosnąca klasa średnia, ogromne inwestycje w infrastrukturę w jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek świata zmieniają krajobraz handlu detalicznego w Indiach. Poniżej ciekawostki i trendy kształtujące przyszłość handlu detalicznego w Indiach. Zmiany demograficzne i wzrost dochodu per capita India Retail Forum zauważa, że istnieje kilka podstaw makroekonomicznych… Continue reading Retail in India: Facts and Emerging Trends