Dataanalystrender inom parkeringsbranschen

Det är ett enkelt faktum, alla företag i världen kan dra nytta av att samla in och analysera kunddata. Ingenstans kan effekterna av datautnyttjande spela en större roll eller ha en mer positiv inverkan än i parkeringsbranschen. Time in, time out, priser, vistelsens längd, händelser, väderförhållanden, etc. spelar en roll... Continue reading Data Analytics Trends in The Parking Industry

Parkeringskontrakt: De goda, de dåliga och de riktigt fula

Att välja rätt typ av affärsrelation med en parkeringsoperatör är ännu viktigare än att välja vilken operatör som ska driva din parkeringsanläggning. Varför? Eftersom villkoren och förväntningarna på affärsarrangemanget (i form av ett förvaltningskontrakt eller hyresavtal) är tydligt fastställda i förväg mellan fastighetsägaren ... Continue reading Parking Contracts: The Good, The Bad and The Really Ugly