Λίστα ελέγχου εξωτερικού χώρου

Οι εξωτερικοί χώροι γύρω από τα καταστήματά σας είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τις πρώτες εντυπώσεις! Χρησιμοποιήστε μια λίστα ελέγχου εξωτερικού χώρου για να διασφαλίσετε ότι η περιοχή γύρω από τα καταστήματά σας είναι καθαρή, ασφαλής και προσκαλεί τους πελάτες να έρθουν στα καταστήματά σας.

Αυτό το δείγμα λίστας ελέγχου εξωτερικού χώρου προέρχεται από το Καναδικό Κέντρο για την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια και περιλαμβάνεται εδώ σε περίπτωση που οι πληροφορίες μετακινηθούν ή αφαιρεθούν από τους δικτυακός τόπος.

Γύρω από το Κτήριο

 1. Το σημάδι ή ο αριθμός της διεύθυνσης είναι εύκολα ορατός από το δρόμο;
 2. Τα δοχεία απορριμμάτων αδειάζονται τακτικά και σε καλή κατάσταση;
 3. Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης απορριμμάτων ή ανακύκλωσης;
 4. Το ακίνητο διατηρείται μακριά από σκουπίδια, εύφλεκτα, επικίνδυνα υλικά, παλιές μπαταρίες κ.λπ.
 5. Το σύστημα ασφαλείας λειτουργεί σωστά;
 6. Εάν υπάρχουν, είναι καθαροί οι χώροι καπνίσματος;
 7. Είναι διαθέσιμο ένα κατάλληλο δοχείο αποτσίγαρου;

Χώρος στάθμευσης

 1. Αναρτώνται κατάλληλες πινακίδες (π.χ. απαγορεύεται η στάθμευση σε οδούς πυρκαγιάς κ.λπ.);
 2. Οι χώροι στάθμευσης είναι απαλλαγμένοι από κινδύνους ταξιδιού (π.χ. χωρίς λακκούβες, ρωγμές κ.λπ.);
 3. Ο φωτισμός είναι επαρκής στην περιοχή και στους διαδρόμους τη νύχτα;
 4. Διατηρείται ο χώρος στάθμευσης χωρίς σκουπίδια;
 5. Το χειμώνα, το πάρκινγκ είναι απαλλαγμένο από πάγο και χιόνι;

Δείτε επίσης:

Λίστα ελέγχου χώρων στάθμευσης
Λίστα ελέγχου πρόληψης απώλειας για χειριστές στάθμευσης

Σκάλες

 1. Οι σκάλες, τα κλιμακοστάσια και οι προσγειώσεις διατηρούνται καθαρά και ανεμπόδιστα;
 2. Το χειμώνα, οι σκάλες, τα κλιμακοστάσια και οι προσγειώσεις διατηρούνται καθαρά από πάγο και χιόνι;
 3. Οι σκάλες είναι επαρκώς φωτισμένες;
 4. Οι σκάλες, τα πατήματα, οι χειρολισθήρες και τυχόν προστατευτικά είναι ασφαλή και σε καλή κατάσταση;
 5. Τα πατήματα και τα πλατύσκαλα έχουν αντιολισθητικές επιφάνειες και είναι σε καλή κατάσταση;

Έξοδοι / Πυρασφάλεια

 1. Όλες οι έξοδοι κινδύνου, οι πόρτες εξόδου, οι προσγειώσεις και τα σκαλοπάτια από το κτίριο είναι καλά σηματοδοτημένες, ξεμπλοκαρισμένες και διατηρούνται σε καλή κατάσταση;
 2. Διατηρούνται οι έξοδοι απαλλαγμένες από πάγο και χιόνι κατά τη διάρκεια του χειμώνα;
 3. Το χειμώνα, είναι η περιοχή της οροφής πάνω από τις εξόδους χωρίς κινδύνους πτώσης πάγου και χιονιού;
 4. Είναι καλά φωτισμένες οι πόρτες εξόδου, τα πλατύσκαλα και τα σκαλοπάτια; Τα φώτα πάνω από τις πόρτες εξόδου λειτουργούν και είναι σε καλή κατάσταση;
 5. Το χειμώνα, η ράμπα πρόσβασης είναι καθαρή από πάγο και χιόνι και υπάρχει καλή πρόσφυση;
 6. Μπορεί η πυροσβεστική να έχει εύκολη πρόσβαση στο κτίριο; Είναι προσβάσιμες και αναρτημένες οι πυροσβεστικές λωρίδες;
 7. Οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων της πυροσβεστικής διατηρούνται καθαρές, προσβάσιμες και έχουν καπάκια;
 8. Είναι ο χώρος εισόδου της ηλεκτρικής υπηρεσίας καθαρός από δέντρα και κλαδιά;
 9. Είναι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια μακριά από το κοινό;
 10. Η καμινάδα (εάν υπάρχει) εμφανίζεται σε καλή κατάσταση με τα σωστά διάκενα;

Λόγοι

 1. Είναι οι διάδρομοι καθαροί και σε καλή κατάσταση; Υπάρχουν τρύπες ή κίνδυνοι τριβής σε χώρους όπου οι εργαζόμενοι/κοινό μπορούν να περπατήσουν;
 2. Το χειμώνα, ο πάγος και το χιόνι καθαρίζονται αμέσως από τους διαδρόμους;
 3. Λειτουργεί σωστά ο φωτισμός ασφαλείας;
 4. Οι διαδρομές εξόδου (από το γήπεδο) είναι καλά σηματοδοτημένες και διατηρούνται καθαρές και ανεμπόδιστες;
 5. Είναι η περίφραξη σε καλή κατάσταση;
 6. Κάποια μηχανήματα εξωτερικού χώρου είναι σε καλή επισκευή;
 7. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν μηχανήματα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι;
 8. Οι εργαζόμενοι έχουν επαρκή προστασία από τα στοιχεία (ήλιος, κρύο);
 9. Οι εργαζόμενοι που χρειάζονται Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) γνωρίζουν πώς να τον χρησιμοποιούν σωστά;

Η απόκτηση προβολής στους ιστότοπούς σας τους καθιστά επίσης υπεύθυνους

Υπόστεγο αποθήκευσης

 1. Τα επικίνδυνα προϊόντα αποθηκεύονται και επισημαίνονται επαρκώς;
 2. Τα μη συμβατά υλικά αποθηκεύονται χωριστά;
 3. Το υπόστεγο ή η περιοχή είναι ασφαλής και η πρόσβαση είναι περιορισμένη;
 4. Υπάρχει κάποιο σημάδι διαρροής ή διαρροής;
 5. Αναρτώνται πινακίδες «Απαγορεύεται το κάπνισμα» όταν αποθηκεύονται εύφλεκτα προϊόντα;
 6. Προστατεύεται ο χώρος αποθήκευσης από την έκθεση σε θερμότητα, υγρασία, κραδασμούς, φλόγα κ.λπ. ανάλογα με τα αποθηκευμένα προϊόντα;
 7. Ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα είναι σε καλή κατάσταση;
 8. Υπάρχουν κάποια απαραίτητα ΜΑΠ διαθέσιμα στους εργαζόμενους και έχουν σαφείς οδηγίες;

Περιοχές φόρτωσης

 1. Εάν απαιτείται, οι διάδρομοι πεζών έχουν σαφή σήμανση;
 2. Τα οχήματα και/ή τα φορτία προστατεύονται από τυχαία κίνηση;
 3. Διατηρείται η περιοχή απαλλαγμένη από εμπόδια ή συντρίμμια;
 4. Είναι σε καλή κατάσταση ανυψωτικές συσκευές, συστήματα ραφιών κ.λπ.;
 5. Εάν απαιτείται, υπάρχουν προστατευτικά μηχανών;
 6. Οπτικά, φαίνεται ότι ακολουθούνται διαδικασίες χειρισμού υλικού και χειροκίνητου χειρισμού υλικού;

Εφαρμογή λίστας ελέγχου για λιανική και φιλοξενία

Σήμανση

 1. Η σήμανση είναι σαφώς ορατή σε διερχόμενους πεζούς και αυτοκίνητα;
 2. Είναι η σήμανση ενημερωμένη και σε καλή κατάσταση;
 3. Κάποιος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της σήμανσης/του εξωτερικού χώρου καθαρό;
 4. Η σήμανση είναι καλά φωτισμένη;
 5. Είναι η σήμανση απαλλαγμένη από καμένους λαμπτήρες;
 6. Είναι ενημερωμένο και ορατό το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος;
 7. Υπάρχει σήμανση στάθμευσης και κατεύθυνση;

Σταματήστε να αφήνετε χρήματα στο τραπέζι με κακή εκτέλεση του merchandising

Περιοχή Drive-thru

Εάν το κατάστημά σας διαθέτει διέλευση, ανατρέξτε στο λίστα ελέγχου κίνησης.

Περισσότεροι τρόποι για να βελτιώσετε τα πρότυπα ασφαλείας σας:

Περισσότερες ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εάν αναζητάτε λίστες ελέγχου για τη διαχείριση των λειτουργιών και των προτύπων επωνυμίας σας, έχετε δύο επιλογές.

 1. Εγγραφείτε για α δωρεάν δοκιμή του Bindy και αποκτήστε πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη με επαγγελματικά ελεγμένες δημόσιες φόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τις τοποθεσίες σας σε δευτερόλεπτα.
 2. Ανατρέξτε στο δικό μας κατηγορία λίστες ελέγχου με περισσότερες από 33 λίστες ελέγχου για να διαχειριστείτε κάθε πτυχή των λειτουργιών σας.

Απάντηση