Ngành cửa hàng tiện lợi, sự thật và xu hướng thú vị

Thông qua hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình, chúng tôi đã tìm hiểu một số dữ kiện và thống kê cấp cao về ngành c-store, tầm lớn, hướng đi và các xu hướng mới nổi của nó. Chúng tôi nghĩ rằng chúng sẽ được khách hàng và độc giả của chúng tôi quan tâm. Có rất nhiều cửa hàng tiện lợi! Chỉ riêng ở Hoa Kỳ có 152.794 cửa hàng tiện lợi, cứ một… Continue reading Convenience Store Industry, Interesting Facts and Trends