Tại sao Nhà hàng Dịch vụ Nhanh cần Kiểm tra Bán lẻ?

Hệ thống kiểm toán bán lẻ giúp các nhà bán lẻ nhiều đơn vị đạt được sự tuân thủ ở cấp độ cửa hàng đối với các tiêu chuẩn thương hiệu, chẳng hạn như các tiêu chuẩn về hoạt động, dịch vụ và hàng hóa. Đánh giá bán lẻ có thể giúp các Nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) như thế nào và tại sao QSR cần đánh giá bán lẻ?

Dưới đây là 10 lý do tại sao ngành QSR cần kiểm toán bán lẻ.

Sưc khỏe va sự an toan

Khi hoàn tất, đây là nội dung mà người đọc khác thấy hữu ích:

Khi chuẩn bị và phục vụ thức ăn, việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định không chỉ đơn giản là việc xây dựng trải nghiệm khách hàng tích cực; sức khỏe và sự an toàn của khách hàng phụ thuộc vào nó. Một ounce phòng ngừa có giá trị một pound chữa bệnh.

Không nên để xảy ra bi kịch mới hành động. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra là những vấn đề nghiêm trọng và có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn. Bảo vệ khách hàng, bảo vệ nhân viên của bạn và bảo vệ thương hiệu.

Đây là một mẫu Danh sách kiểm tra an toàn thực phẩm để giúp bạn bắt đầu.

duy trì khách hàng

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc giành được hoặc giành lại khách hàng đắt hơn rất nhiều so với việc giữ cho một khách hàng hiện tại hài lòng. Hãy nhớ rằng, khách hàng có một cách để cảm ơn những nhà hàng đang hoạt động tốt: họ quay trở lại. Đừng tốn tiền chữa cháy. Ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra, hãy chăm sóc chúng từ trong trứng nước khi chúng xảy ra.

Tiền thưởng: Đừng quên nhà vệ sinh của bạn, khách hàng của bạn sẽ không!

Những lợi ích của việc thực thi không nhất quán

Khi làm việc với một số lượng lớn các bên nhận quyền, một số sẽ luôn thực hiện tốt hơn những bên khác. Hệ thống kiểm toán bán lẻ giúp phát hiện những điều không thể chấp nhận lặp lại, những sai sót trong thực thi và xu hướng đi xuống một cách nhanh chóng.

Bạn không cần phải chi nhiều hơn

Bạn không cần phải chi tiêu nhiều hơn, chỉ cần khác đi. Quy trình làm việc dựa trên Excel không cần thiết phải tốn kém.

Thu hút các bên nhận quyền

Để thúc đẩy các nhân viên nhượng quyền và hoạt động của bạn, bạn cần phải thu hút họ. Các lợi ích của nền tảng kiểm toán bán lẻ phải thấm qua toàn bộ tổ chức.

Tập trung vào Kinh doanh chứ không phải Công nghệ

Trang bị cho nhóm vận hành của bạn những công cụ tốt nhất có thể để quản lý hoạt động của bạn. Hãy để các nhà cung cấp quản lý cơ sở hạ tầng để bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất: điều hành doanh nghiệp của bạn.

Khiếu nại IA Thay đổi Quản lý trong Quảng cáo bán lẻ

Thử trước khi mua

Thử trước khi mua. Không trả phí thiết lập, không mua phần cứng hoặc phần mềm. Không đầu tư vào CNTT. Dùng thử miễn phí với các cửa hàng và người dùng của bạn… tại hiện trường.

Đo lường những gì bạn giao tiếp

Đầu tiên, bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường. Thứ hai, đo lường thực sự tạo ra sự tuân thủ.

tiêu chuẩn ảnh hưởng đến điểm mấu chốt

Chỉ riêng việc không thực hiện các chương trình bán hàng tại cửa hàng đã khiến ngành này phải trả giá từ 1% đến 4%. Tuân thủ không phải là một sáng kiến tốt. Sự tuân thủ thúc đẩy lợi nhuận của bạn.

Đào tạo là cần thiết nhưng chưa đủ

Chỉ đào tạo không đảm bảo các tiêu chuẩn của bạn sẽ được duy trì. Đào tạo nhân viên của bạn một mặt, đo lường một cách có hệ thống những gì bạn truyền đạt.

NGUỒN LỰC DỊCH VỤ VÀ NHÀ HÀNG KHÁC

Tham khảo đến Dịch vụ ăn uống và hạng mục nhà hàng để biết danh sách kiểm tra, hướng dẫn và thực hành tốt nhất cho dịch vụ ăn uống và nhà hàng.

Leave a Reply