🚀 Tại sao việc thực thi lưu trữ lại quan trọng

“Hy vọng không phải là một chiến lược quản lý”, “bán lẻ là chi tiết”, “kiểm tra những gì bạn mong đợi”. Tại sao chúng ta có nhiều cách diễn đạt để truyền tải rằng hành động lại quan trọng hơn lời nói đơn thuần?

Thực hiện chương trình và tiêu chuẩn là điều cần thiết cho các thương hiệu bán lẻ và khách sạn. Đây là lý do tại sao.

Tầm nhìn so với thực tế

Tầm nhìn là những gì trụ sở chính hình dung.

Tầm nhìn hy vọng sẽ triển khai các sáng kiến buôn bán và các chương trình theo mùa để tạo ra một kết quả nhất định như doanh số bán hàng cao hơn, chi phí thấp hơn và/hoặc mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn.

Tầm nhìn là dấu hiệu mới mà hoạt động tiếp thị đã phát triển, đào tạo rằng “phải được phân phối” và các tiêu chuẩn vận hành / buôn bán / sức khỏe & an toàn / xử lý tiền mặt “cần phải tuân theo”.

Tầm nhìn là sự kết hợp của tất cả những điều mà các thương hiệu bán lẻ làm việc chăm chỉ, dành nhiều thời gian và tiền bạc để phát triển.

Thực tế là những gì thực sự xảy ra tại cửa hàng.

Trên thực tế, không phải lúc nào biển báo cũng được treo lên, nhân viên không phải lúc nào cũng được đào tạo và các chương trình thời vụ không phải lúc nào cũng được thực hiện nhất quán và đúng thời hạn.

Bạn còn chờ gì nữa?

Chúng tôi làm việc với rất nhiều khách hàng như bạn và đây là điều họ nói với chúng tôi: hầu hết các phần mềm và quy trình nội bộ khác đều khó sử dụng, không linh hoạt và đắt tiền.
Chuyển sang Bindy và tăng năng suất cũng như lợi nhuận của bạn ở mọi cơ sở.

Thực thi tại cửa hàng là gì?

Việc thực hiện tại cửa hàng sẽ dung hòa tầm nhìn với thực tế. Việc thực hiện tại cửa hàng giúp điều đó xảy ra.

Với nó, bạn có một môi trường cửa hàng thể hiện được tầm nhìn và lời hứa của thương hiệu. Không có nó, bạn sẽ mơ tưởng và có cảm giác thành tựu sai lầm.

Thực thi điều chỉnh tầm nhìn với thực tế

Giả sử bạn có hơn một số cửa hàng để quản lý, bạn không biết các cửa hàng thực sự hoạt động như thế nào trừ khi bạn có các quy trình và một quy trình làm việc vững chắc để giúp bạn việc này. Các toán tử thực hiện khác nhau. Các nhà quản lý cấp huyện có thể có những khuynh hướng và ưu tiên khác nhau dựa trên kinh nghiệm và sự nhạy cảm của chính họ.

Không có gì sai với điều đó, nhưng bạn cần đảm bảo rằng các tiêu chuẩn và chương trình cốt lõi là xương sống trong chiến lược của thương hiệu được thực hiện đầy đủ, mọi nơi và mọi lúc.

Việc thực hiện phù hợp với tầm nhìn và kỳ vọng của trụ sở chính với thực tế trên thực tế.

Thực thi mang lại ý nghĩa kinh doanh

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng việc thực hiện bán hàng không đúng cách hoặc không đầy đủ tiêu tốn của các nhà bán lẻ 1%+ doanh thu hàng năm.

Sau đó, bạn cần phải tính đến “co lại” (thường do sai sót và sai sót trong quá trình thực thi), khiến các nhà bán lẻ thiệt hại trung bình 1,5% doanh thu hàng năm.

Cuối cùng, bạn cần tính đến các chi phí khác và các cơ hội bị bỏ lỡ như dịch vụ khách hàng không đạt tiêu chuẩn và sức khỏe và an toàn, tốn kém và có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và thiện chí của thương hiệu.

Không nhà bán lẻ nào muốn để lại 2,5% + tổng doanh thu trên bàn và chịu thêm rủi ro, nhất là khi tỷ suất lợi nhuận bán lẻ truyền thống quá mỏng.

Giao tiếp, thực thi và xác minh là cách mà lòng hiếu khách tốt trở nên tuyệt vời như thế nào

Bảo vệ thương hiệu

Việc tạo ra một thương hiệu bán lẻ hoặc khách sạn mạnh, dễ nhận biết cần rất nhiều công sức. Điều quan trọng là duy trì tính nhất quán của thương hiệu và tiêu chuẩn thương hiệu, đặc biệt nếu bạn đang điều hành nhiều cửa hàng, khách sạn hoặc địa điểm.

Lấy bảng hiệu và các bộ phận thể hiện hình ảnh của thương hiệu tới khách hàng làm ví dụ. Biển hiệu phù hợp có được sử dụng từ đúng nhà cung cấp không? Nó có hiện tại, được đặt đúng chỗ và hoạt động không?

Bảo vệ thương hiệu khỏi việc thực hiện không đạt tiêu chuẩn.

Cơ hội

Các nhà bán lẻ có cơ hội đáng kể để làm nhiều hơn với ít hơn bằng cách tập trung vào việc thực hiện tại cửa hàng cho các chương trình mà họ đã trả tiền.

Nhận được đúng quy trình và có sẵn công cụ phù hợp, bảo vệ thương hiệu và làm được nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn bằng cách tập trung vào việc vận hành cửa hàng.

CÁC NGUỒN THI CÔNG BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo Hạng mục Thực hiện Bán lẻ để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình thương hiệu.

Leave a Reply