11 cách để tăng sự hiện diện bán lẻ tại địa phương của bạn

Hầu hết các doanh nhân đều có nhu cầu suy nghĩ lớn và phát triển doanh nghiệp của họ. Là một nhà bán lẻ, điều này có nghĩa là mở rộng đến các địa điểm khác và thiết lập nhiều cửa hàng ở các thành phố hoặc tiểu bang khác. Và mặc dù đây là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn, nhưng việc phát triển doanh nghiệp của bạn không chỉ là phát triển dấu ấn bán lẻ thực tế của bạn. Trong nhiều trường hợp, bạn… Continue reading 11 Ways to Increase Your Local Retail Presence