Cách các nhà bán lẻ đang đáp ứng với tính bền vững (Với các ví dụ để truyền cảm hứng cho bạn)

Có rất nhiều xu hướng khi nói đến bán lẻ. Cách đây vài năm, từ “bền vững” có lẽ được coi là một giai đoạn đã qua. Nhưng đó không còn là trường hợp nữa. Khách hàng quan tâm đến tác động mà việc mua hàng của họ có trên hành tinh. Các nhà bán lẻ đang phát hiện ra rằng tính bền vững không phải là một xu hướng - nó ở đây… Continue reading How Retailers are Responding to Sustainability (With Examples to Inspire You)