Tại sao và Làm thế nào để Đo lường sự Tuân thủ của Cửa hàng

Việc tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn, chương trình bán hàng, chỉ thị về sức khỏe và an toàn cũng như các quy trình ngăn ngừa tổn thất là điều cần thiết cho sự thành công của một doanh nghiệp bán lẻ. Các cửa hàng luôn tuân thủ các chương trình và tiêu chuẩn thương hiệu sẽ hoạt động hiệu quả hơn và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Nhưng với quá nhiều điều đang diễn ra, các tiêu chuẩn xuất bản không đảm bảo rằng chúng… Continue reading Why and How to Measure Store Compliance