Nghiên cứu điển hình: Cách một công ty quản lý rủi ro sử dụng phần mềm kiểm tra vị trí để đánh giá an toàn

Khách hàng Nhà môi giới bảo hiểm thuộc sở hữu tư nhân của Vương quốc Anh và đối tác quản lý rủi ro của họ chuyên về phân tích an toàn và tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật. Vấn đề Khách hàng yêu cầu sự linh hoạt để tạo và cập nhật nhiều biểu mẫu chuyên biệt dựa trên nhu cầu của khách hàng, ghi lại các vấn đề an toàn không tuân thủ trong thời gian thực, theo dõi giải pháp và dễ dàng xác định xu hướng an toàn cho… Continue reading Case study: How a Risk Management Firm Used Location Audit Software for Safety Audits