Nghiên cứu điển hình: Cách một công ty quản lý rủi ro sử dụng Bindy để kiểm tra an toàn tại 250 địa điểm

Khách hàng Nhà môi giới bảo hiểm tư nhân ở Vương quốc Anh và đối tác quản lý rủi ro của họ chuyên phân tích an toàn và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật. Thách thức Khách hàng yêu cầu sự linh hoạt trong việc tạo và cập nhật nhiều biểu mẫu chuyên biệt dựa trên nhu cầu của khách hàng, ghi lại các vấn đề an toàn không tuân thủ trong thời gian thực, theo dõi giải pháp và dễ dàng xác định xu hướng an toàn cho … Continue reading Case study: How a Risk Management Firm Used Bindy for Safety Audits at 250 Sites