5 Quy trình thủ công Người quản lý cấp quận nên tự động hóa

Làm việc với tư cách là người quản lý khu bán lẻ đòi hỏi bạn phải trở thành một người giỏi tất cả các ngành nghề. Bạn giám sát nhiều cửa hàng trong khu vực của mình, xử lý các vấn đề cụ thể của cửa hàng của họ hàng ngày. Đồng thời, bạn được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng mỗi cửa hàng đều phù hợp với các nguyên tắc hoạt động và mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty. Để phát triển trong môi trường kinh doanh có nhịp độ nhanh này, bạn cần… Continue reading 5 Manual Processes District Managers Should Automate

4 cách để tự động hóa trong bán lẻ

Các nhà bán lẻ luôn tuân theo các tiêu chuẩn cao hơn bao giờ hết. Các thương hiệu thành công nhất là nhanh nhẹn, lấy khách hàng làm đầu, hướng đến văn hóa và hiệu quả. Đó là một thứ tự cao. Và nhân viên quản lý đang cảm thấy áp lực. Trên thực tế, 72% của các nhà quản lý doanh nghiệp đang bị choáng ngợp bởi công việc của họ. Tự động hóa bán lẻ trao quyền cho các thương hiệu với dữ liệu tốt hơn, tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí tổng thể. Nó … Continue reading 4 Ways to Automate in Retail