Giao tiếp với Bên nhượng quyền trong thời kỳ khủng hoảng

Khi nói đến các tác động phá vỡ của COVID-19, các bên nhận quyền đặc biệt dễ bị tổn thương. Thường thì những người nhận quyền mới tham gia vào ngành hoặc mới làm chủ doanh nghiệp. Điều này khiến việc đối mặt với một cuộc khủng hoảng như COVID-19 trở nên khó khăn. Các nhượng quyền thương mại tồn tại sẽ là những người đi xa hơn để hỗ trợ các thương hiệu nhượng quyền của họ và giúp họ điều hướng điều không chắc chắn này… Continue reading Communicating with Franchisees During a Crisis