Nhân viên thực hiện chính sách thay đổi đối với nước rửa tay

Nghiên cứu điển hình: Chính sách cập nhật của Nhóm C-Store tại hơn 700 địa điểm như thế nào

Bán lẻ luôn phát triển nhanh chóng, nhưng với sự bùng phát của COVID-19, các doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hoạt động và các chính sách về sức khỏe và an toàn của mình hàng ngày (đôi khi hàng giờ). Ban quản lý có trách nhiệm thông báo nhanh những thay đổi về chính sách và các phương pháp hay nhất trong các cửa hàng của họ. Điều quan trọng là nhân viên phải làm việc với thông tin cập nhật nhất để giữ cho mình… Continue reading Case Study: How a C-Store Group Updated Policies at 700+ Locations

Giao tiếp hiệu quả - Cách giao tiếp tốt hơn với nhóm cửa hàng

Giao tiếp hiệu quả là một trong những trụ cột của một tổ chức bán lẻ được quản lý tốt. Giao tiếp cởi mở xây dựng lòng tin giữa người quản lý và nhân viên và tạo ra một môi trường cửa hàng tốt hơn. Không chỉ vậy, các thành viên trong nhóm cần phản hồi trung thực từ lãnh đạo của họ để có thể làm tốt công việc của mình và thực hiện các chương trình bán lẻ một cách đúng đắn. Do đó, cải thiện cửa hàng… Continue reading Effective Communication – How to Better Communicate with Store Teams