Thông tin sai lệch trong bán lẻ (Và cách khắc phục)

  Thông tin sai lệch trong bán lẻ xảy ra. Nhưng khi nó xảy ra trong các cửa hàng của bạn, lần nào nó cũng giống như một điều bất ngờ. HQ thật dễ dàng bỏ lỡ thông tin cần thiết từ các cửa hàng thực –– đặc biệt khi trụ sở công ty của bạn được đặt tách biệt với các địa điểm thực của bạn. Nếu bạn cảm thấy như mình đang đánh rơi quả bóng trên mặt trận giao tiếp,… Continue reading Miscommunication in Retail (And How to Fix It)