5 Mẹo để Giúp Trạm Phân phối Cần sa của Bạn Tuân thủ

Trong khi các quy định xung quanh việc bán lẻ cần sa ở Canada vẫn đang được hoàn thiện, chúng tôi biết một điều: ngành này đang bùng nổ. Theo Deloitte, "Tổng doanh số bán hàng giải trí và y tế từ năm 2018 đến năm 2021 được ước tính là $11 tỷ ở Canada nói chung, hai phần ba (67,8%) trong số đó là dành cho cần sa giải trí." Rõ ràng, có rất nhiều… Continue reading 5 Tips to Help Your Cannabis Dispensary Stay Compliant