5 Mẹo để Giúp Trạm Phân phối Cần sa của Bạn Tuân thủ

Trong khi các quy định xung quanh việc bán lẻ cần sa ở Canada vẫn đang được hoàn thiện, chúng ta biết một điều: ngành công nghiệp này đang bùng nổ. Theo Tài khoản Kinh tế Cần sa, "Vào năm 2017, khoảng 4,9 triệu người Canada từ 15 đến 64 tuổi đã chi khoảng $5,7 tỷ vào cần sa cho các mục đích y tế và phi y tế. Con số này tương đương với khoảng… Continue reading 5 Tips to Help Your Cannabis Dispensary Stay Compliant