Danh sách kiểm tra trạm xăng dầu

Sử dụng Danh sách kiểm tra trạm xăng mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình kiểm tra trên các trạm xăng của bạn. Mặc dù các tình huống riêng lẻ khác nhau nhưng danh sách kiểm tra mẫu sau đây nêu chi tiết các vấn đề cụ thể có thể được đưa vào danh sách kiểm tra trạm xăng. Danh sách kiểm tra này do Bộ Mỏ và Dầu khí Úc cung cấp và được đưa vào đây trong trường hợp thông tin được di chuyển hoặc… Continue reading Petroleum Gas Station Checklist