Kiểm toán hàng hóa: Mục đích, Phạm vi và Phương pháp

Chín mươi phần trăm quyết định mua hàng chỉ dựa trên hình ảnh bên ngoài! Ngoài ra, trong khi các công ty sản phẩm chi trung bình 19% ngân sách của họ cho các chiến dịch khuyến mại, thì ít hơn 40% màn hình được thực hiện đúng cách. Nếu bạn đang thất bại trong việc bán hàng hoặc thực hiện hàng hóa, bạn đang bỏ lỡ doanh số bán hàng, kỳ hạn. Sử dụng kiểm tra hàng hóa để đảm bảo… Continue reading Merchandising Audits: Purpose, Scope and Methods