6 cách sử dụng hình ảnh buôn bán để thúc đẩy lượt chia sẻ trên mạng xã hội

Instagram đã được chứng minh là một lợi ích cho nhiều doanh nghiệp. Theo Instagram, hơn 200 triệu người dùng truy cập ít nhất một Hồ sơ doanh nghiệp hàng ngày và một phần ba số câu chuyện được xem nhiều nhất trên nền tảng này là từ một doanh nghiệp. Những con số đó cho chúng ta biết rằng người dùng Instagram rất thèm muốn nội dung được đăng bởi các doanh nghiệp, vì vậy… Continue reading 6 Ways to Use Visual Merchandising to Drive Social Shares

Kiểm toán hàng hóa: Mục đích, Phạm vi và Phương pháp

Chín mươi phần trăm quyết định mua hàng chỉ dựa trên hình ảnh bên ngoài! Ngoài ra, trong khi các công ty sản phẩm chi trung bình 19% ngân sách của họ cho các chiến dịch khuyến mại, thì ít hơn 40% màn hình được thực hiện đúng cách. Nếu bạn đang thất bại trong việc bán hàng hoặc thực hiện hàng hóa, bạn đang bỏ lỡ doanh số bán hàng, kỳ hạn. Sử dụng kiểm tra hàng hóa để đảm bảo… Continue reading Merchandising Audits: Purpose, Scope and Methods